ΤΜΗΜΑΤΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

  1. ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
  2. ΤΜΗΜΑ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑΣ
  3. ΤΜΗΜΑ ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ
  4. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ
  5. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΠΑΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Τὰ παιδιὰ κατατάσσονται σὲ τμήματα, ἀνάλογα μὲ τὴν ἡλικία τους καἰ τὸ ἐπίπεδό τους.

ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΤΟΣΟ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΕ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΡΦΗ