ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Ὀνομάζομαι Νάντια Παξινοῦ καὶ εἶμαι ἀπόφοιτη τοῦ τμήματος Κλασικῆς Φιλολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων. Δραστηριοποιοῦμαι στον χῶρο τῆς μέσης ἐκπαίδευσης ἀπὸ τὸ 1996. Ἀπὸ τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2015 διδάσκω μέσω διαδικτύου τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ γραμματεία σὲ ἐνηλίκους ὅλων τῶν γνωστικῶν ἐπιπέδων, ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν ὁμογένεια, ἐφαρμόζοντας μεθόδους διδασκαλίας ζωντανῶν γλωσσῶν.