ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Τὀν Ἰούλιο κάθε ἔτους διοργανώνονται ἐντατικὰ θερινὰ διαδικτυακὰ σεμινάρια διαρκείας 4 εβδομάδων.

Γιὰ φέτος, ἀπὸ 1 ἕως 26 Ἰουλίου 2024 θὰ διεξαχθεῖ τὸ ἐντατικὸ θερινὸ σεμινάριο στὸ ἔργο τοῦ Πλουτάρχου «Περὶ Εὐθυμίας».

  • ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 4 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ (1-5/7, 8-12/7, 15-19/7, 22-26/7)
  • ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18:30-19:30
  • ΕΝΑΡΞΗ: ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024
  • ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 50 ΕΥΡΩ
    • ΑΝΑΓΝΩΣΗ, ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
    • ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ
    ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΤΕ Ή ΔΕΝ ΣΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ


Σὲ μιὰ ἐποχὴ ὅπου τὸ λεγόμενο Life Coaching καὶ τὰ ἐγχειρίδια αὐτοβελτίωσης ἔχουν μπεῖ γιὰ τὰ καλὰ στὴν ζωή μας, 2000 χρόνια πρὶν οἱ δικοί μας Ἕλληνες φιλόσοφοι εἶχαν γράψει σπουδαῖα ἔργα μὲ σκοπὸ τὴν κατάκτηση τῆς «εὐθυμίας», δηλαδὴ τῆς ψυχικῆς γαλήνης, τῆς ἠρεμίας, τῆς ἀταραξίας. Ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι καὶ ὁ μέγας φιλόσοφος καὶ μύστης Πλούταρχος μὲ τὸ ἔργο του «Περὶ Εὐθυμίας». Πρόκειται γιὰ ἕναν πρακτικὸ ὁδηγὸ ζωῆς ποὺ ἀπευθύνεται στὸν καθημερινὸ ἄνθρωπο. Δὲν ὑπόσχεται ὅτι διὰ μαγείας θὰ ἐξαλείψει τὸν πόνο τοῦ ἀνθρώπου γιὰ τὰ δεινὰ ποὺ τὸν βρίσκουν. Ὑπόσχεται ὅμως ὅτι θὰ τὸν βοηθήσει νὰ ἀλλάξει τρόπο σκέψης, ὥστε νὰ εἶναι κατάλληλα προετοιμασμένος νὰ τὰ ἀντιμετωπίσει ὅταν αὐτὰ ἔρθουν…
«…Γι’ αὐτό, ὅπως συμβούλευε ὁ Ξενοφῶν, ὅτι σὲ περιόδους εύτυχίας πρέπει νὰ θυμόμαστε ἰδιαίτερα τοὺς θεοὺς καὶ νὰ τοὺς τιμοῦμε, ἔτσι ὥστε, ὅταν βρεθοῦμε στὴν ἀνάγκη, νὰ μποροῦμε νὰ τοὺς ἐπικαλούμαστε μὲ τὴν σκέψη πὼς εἶναι ἤδη εὐμενεῖς καὶ φιλικοί, ἔτσι καὶ μὲ τὸ εἶδος τῶν σκέψεων ποὺ βοηθοῦν στὸν ἔλεγχο τῶν παθῶν, οἱ νουνεχεῖς πρέπει νὰ τὶς προσέχουν προτοῦ ἀναφανοῦν τὰ πάθη, ὥστε, ὄντας ἔτοιμες ἀπὸ πολὺ πρίν, ἡ βοήθειά τους νὰ μπορεῖ νὰ εἶναι πιὸ ἀποτελεσματική…» (νεοελλ. ἀπόδ. Κάκτου)
«…Ὧσπερ οὖν ὁ Ξενοφῶν παρῄνει τῶν θεῶν εὐτυχοῦντας μάλιστα μεμνῆσθαι καὶ τιμᾶν, ὅπως, ὅταν ἐν χρείᾳ γενώμεθα, θαρροῦντες αὐτοὺς παρακαλῶμεν ὡς εὐμενεῖς ὄντας ἤδη καὶ φίλους, οὕτω καὶ τῶν λόγων, ὅσοι πρὸς τὰ πάθη βοηθοῦσι, δεῖ πρὸ τῶν παθῶν ἐπιμελεῖσθαι τοὺς νοῦν ἔχοντας, ἵν’ ἐκ πολλοῦ παρεσκευασμένοι μᾶλλον ὠφελῶσι…»