ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Σύγχρονο

Τμήματα 4 – 10 ατόμων Πρωϊνά – Απογευματινά – Βραδινά – Αρχαρίων – Προχωρημένων

 

Παιδικά τμήματα 4 – 10 ατόμων :
Α) Τμήμα ηλικίες 6-8 ετών
Β) Τμήμα ηλικίες 9-11 ετών

Δυνατότητα ἐπαναληπτικῆς παρακολούθησης τῶν μαθημάτων σὲ βιντεοσκοπημένη μορφὴ.

Ἀσύγχρονο

Βίντεο

 

Ἠχητικὰ ἀρχεῖα

 

Σημειώσεις

 

Ἐπικοινωνία μὲ τὸν καθηγητὴ

ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ.