Ειπαν για εμας

- «Ἀνεκτίμητη ἡ ἀξία τῶν μαθημάτων, εἰδικὰ γιὰ τὸν νοῦ» Εὐαγγελία Βανιώτη

- «Νιώθω ὅτι πρὶν ξεκινήσω τὰ μαθήματα ἡ ἀντίληψή μου ἦταν περιορισμένη. Τώρα αἰσθάνομαι ὅτι ἔχω διευρύνει τοὺς ὁρίζοντές μου καὶ ἔχω μία πιὸ σφαιρικὴ ἀντίληψη τῶν πραγμάτων» Δώρα Μακρίδου

- «Πρόκειται γιὰ τὸ πληρέστερο καὶ ἀποτελεσματικότερο πρόγραμμα μαθημάτων» Γιάννης Δημητρόπουλος