ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗ

  • ΤΜΉΜΑΤΑ 4 – 10 ΑΤΟΜΩΝ (ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΑ)
  • 4 ὧρες διδασκαλίας / μῆνα
  • 1 ὥρα / ἑβδομάδα
  • 20 € / μῆνα
  • - Στὴν σύγχρονη ἐκμάθηση ἡ ἡμέρα καὶ ἡ ὥρα τῶν μαθημάτων ὁρίζεται μετὰ ἀπὸ συνεννόηση τοῦ καθηγητῆ καὶ τῶν συμμετεχόντων.

ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗ

20 € / μῆνα, ὅπως καὶ στὴν σύγχρονη ἐκμάθηση.


ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ !!!