ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗ

 • ΤΜΉΜΑΤΑ 4 – 10 ΑΤΟΜΩΝ (ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΑ)
 • 4 ὧρες διδασκαλίας / μῆνα
 • 1 ὥρα / ἑβδομάδα
 • 20 € / μῆνα
 • - Στὴν σύγχρονη ἐκμάθηση ἡ ἡμέρα καὶ ἡ ὥρα τῶν μαθημάτων ὁρίζεται μετὰ ἀπὸ συνεννόηση τοῦ καθηγητῆ καὶ τῶν συμμετεχόντων.
 • Εκδήλωση ενδιαφέροντος

ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗ

Τὸ κόστος γιὰ τὴν παρακολούθηση μαθημάτων μὲ ἀσύγχρονο τρόπο εἶναι 10 € / ἑνότητα καὶ σᾶς παρέχει:

 • πρόσβαση σὲ ὁλόκληρο τὸ ὑλικὸ τῆς πλατφόρμας (βίντεο μὲ ἀναλύσεις κειμένων καὶ παρουσιάσεις γραμματικῶν καὶ συντακτικῶν φαινομένων, σημειώσεις, βιβλία σὲ ἡλεκτρονικὴ μορφὴ κ.λ.π.)
 • ὑποστήριξη ἀπὸ καθηγητὴ σὲ ὃλη τὴν διάρκεια τῆς παρακολούθησης τῶν μαθημάτων
 • συμμετοχὴ σὲ ὁμάδα προφορικῆς ἐξάσκησης

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ – ΚΙΝΗΤΡΑ

 • ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ
 • ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟ-ΑΓΟΡΑ ΔΕΚΑ (10) ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΙΣΧΥΕΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 20%

- Στὴν ἀσύγχρονη ἐκμάθηση ὑπάρχει χρονικὴ δέσμευση γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση κάθε ἑνότητας ἑνὸς μῆνα ἀπὸ τὴν ἀγορὰ τῆς ἀντίστοιχης ἑνότητας.


ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ !!!