ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

Τὸ κόστος τῶν διδάκτρων εἶναι 20 εὐρὼ/μήνα γιὰ κάθε πρόγραμμα (ἐνηλίκων ἢ παιδικό).
Σὲ περίπτωση παρακολουθήσεως ἄνω τῶν δύο προγραμμάτων, θα ὑπάρχει ἔκπτωση 50% στὸ τρίτο πρόγραμμα, ἐνῶ σὲ περίπτωση παρακολουθήσεως ἄνω τῶν τριῶν προγραμμάτων, το τέταρτο θα διατίθεται δωρεάν.