ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Σύγχρονο

Τμήματα 4 – 10 ἀτόμων Πρωινά - Ἀπογευματινά - Βραδινά - Ἀρχαρίων – Προχωρημένων

 

Παιδικὰ τμήματα 4 – 10 ἀτόμων : Α’ Τμῆμα ( ἡλικίες 6 – 8 ἐτῶν ) Β’ Τμῆμα ( ἡλικίες 9 – 11 ἐτῶν )

 

Δυνατότητα ἐπαναληπτικῆς παρακολούθησης τῶν μαθημάτων σὲ βιντεοσκοπημένη μορφὴ.

Ἀσύγχρονο

Βίντεο

 

Ἠχητικὰ ἀρχεῖα

 

Σημειώσεις

 

Ἐπικοινωνία μὲ τὸν καθηγητὴ


ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ.