Δωρεαν μαθημα

ΔΩΡΕΑΝ ΖΩΝΤΑΝΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

Δοκιμαστικὸ μάθημα 30 λεπτῶν κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ὁποίου σᾶς δίνεται ἡ δυνατότητα νὰ συζητήσετε μὲ τοὺς καθηγητές σας σχετικὰ μὲ τὶς ἀνάγκες καὶ τοὺς στόχους σας, νὰ κατανοήσετε τὴν μεθοδολογία μας καὶ νὰ ἐπιλύσετε τὶς ὃποιες ἀπορίες σας.

ΔΩΡΕΑΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

Περιλαμβάνει μία πλήρη ἑνότητα μὲ:

• Εἰσαγωγὴ

• Ἀνάλυση κειμένου (μὲ βίντεο)

• Λεξιλόγιο

• Γραμματική (μὲ βίντεο)

• Συντακτικό (μὲ βίντεο)

• Ἠχητικὸ ἀρχεῖο γιὰ ἀκουστικὴ ἐξάσκηση

• Προφορικὲς ἀσκήσεις

• Σύγχρονο καθημερινὸς λόγος στὰ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ

• Στοιχεῖα τῆς καθημερινῆς ζωῆς τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων

• Φύλλα ἐργασίας μὲ τὶς ἀπαντήσεις τους

• Παραγωγὴ λόγου

• Ἐπαναληπτικὲς ἀσκήσεις

ΓΙΑ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ