Ἀρχίλοχος, Ἀπόσπασματα 1 & 2 West, Τὸ  ἄρθρον - Τὸ βοηθητικὸ ῥῆμα  εἰμὶ ( = εἶμαι )