Ἡσίοδος, Θεογονία 22-35 <<   Ἡ ποιητικὴ στέψη τοῦ Ἡσιόδου  >>, Κανόνες τονισμοῦ, Συνδετικὸ ρῆμα, Κατηγορούμενο.