Ὅμηρος, Ὀδύσσεια α 1-10    <<  Τὸ προοίμιο τῆς Ὀδύσσειας  >>, Τὰ πνεύματα, Εἴδη προτάσεων – Ὑποκείμενο – Κατηγόρημα