Λυσίας, ΛΥΣ 12.92 – 95 <<  Κατὰ Ἐρατοσθένους  >>, Δεικτικὲς ἀντωνυμίες, Ὑποθετικὴ – Παραχωρητικὴ / Ἐναντιωματική, Τροπικὴ μετοχὴ