Ξενοφῶν, Κύρου ἀνάβασις 4, 5, 3-18  << Πορεία μέσα στὸ χιόνι >>, Ἀνώμαλα οὐσιαστικὰ - Προσωπικὲς ἀντωνυμίες, Αἰτιολογικὴ – Τελικὴ – Χρονικὴ μετοχὴ