Θουκυδίδης, Ἱστορίαι 3, 82.4 - 82.6  <<  Ἡ “παθολογία” τοῦ πολέμου  >>, Ἀπαρέμφατα - Μετοχὲς Μέσης Φωνῆς, Ἐπιθετικὴ – Κατηγορηματικὴ μετοχὴ