Ἀναξαγόρας, Ἀπόσπασμα 12 Diels-Kranz  <<  Ὁ Νοῦς  >>, Σχηματισμὸς τῶν ἀπαρεμφάτων καὶ τῶν μετοχῶν τῆς ἐνεργητικῆς φωνῆς, Σύνταξις τοῦ Ρήματος, Τὰ ἐνεργητικὰ ρήματα, Τὸ ἀντικείμενον