Ἡράκλειτος, Περὶ φύσεως  (Ἀπόσπασμα 1, 123, 107, 93, 2, 51, 101, 53, 60, 30, 94, 119, 43, 44 Diels-Kranz), Ἀναδιπλασιασμὸς