Σαπφώ, Ἀπόσπασμα 2 Lobel-Page  <<  Δέηση στὴν Ἀφροδίτη  >>, Ρήματα