Δωρεὰν, πρῶτο μάθημα εἰσαγωγῆς, στὸν κύκλο τῶν μαθημάτων.

Ὅμηρος, Ἰλιὰς Α 1-7 <<  Το προοίμιο της Ιλιάδας  >>, Ἀλφάβητο, Φωνήεντα, Σύμφωνα, Δίφθογγοι, Περίοδος, Κῶλον, Πρόταση, Εἴδη προτάσεων.